27.02.09 Articol din ziar
Pe data de 24 februarie, la ora 17.00 a avut loc sesiunea online „Drive employment opportunities for students through Students to Business Program” în cadrul proiectului Microsoft It Academy, lansat pentru prima dată în Moldova de către Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice pe data de 23.10.2008 şi susţinut în exclusivitate de către programul USAID, proiectul CEED.
Directorul proiectului Dr. Sergiu Tutunaru a prezentat rezultatele desfăşurării proiectului şi posibilităţile pentru studenţi şi profesori. Trainer-ul Corneliu Iaţco a povestit despre procesul educaţional.
La sesiune s-au premiat studenţii din cadrul cursurilor Microsoft, care s-au marcat prin rezultate foarte bune la examenul final on-line la cursul 70-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows server 2003 Environment.

Reprezentantul Microsoft în Moldova Dl. Serge Shmigaliov a oferit premii – Microsoft Office 2007 (Home Edition) celor mai buni absolvenţi: Nederiţă Dumitru – student al facultăţii Cibernetică, Borta Grigorii – masterand al facultăţii Cibernetică, Burac Nicu – student al facultăţii Cibernetică.

La această sesiune au asistat studenţii şi profesorii ASEM-lui,
Prim-Prorectorul pentru învăţămînt cu frecvenţă redusă şi formare continuă prof univ. Tatiana Mişova, care a subliniat că studenţii care au performanţe bune la facultate, au demonstrat şi rezultate la Microsoft IT Academy. Aproximativ 70% din participanţii din prima promoţie au susţinut examenul final, bucurîndu-se de certificatele Microsoft.
În continuarea sesiunii s-a oferit studenţilor şansa de a fi în direct cu reprezentanţii Microsoft IT Academy, care i-au îndrumat şi i-au ajutat să înţeleagă eficacitatea certificărilor Microsoft în găsirea unui loc de muncă, pas care necesită pregătire profesională calificată şi abilităţi de lucru performante, ceea ce şi asigură programul Microsoft. S-au prezentat posibilităţile pentru internship-uri, job-uri şi pregătirea studenţilor pentru o carieră de succes pe site-ul www.microsoft.com/s2b.
La întrunire s-au discutat momentele-cheie, privitor la exigenţile pieţii de muncă. Programul Students to Business s-a antrenat sa puna la dizpoziţia studenţilor toate oportunităţile de creştere profesională prin intermediul unei colaborări fructuoase şi al unui schimb de experienţă cu Academiile Microsoft. Puntea de trecere de la studii la carieră este foarte nesigură, de aceea Programul Students to Business s-a angajat să informeze studenţii despre toate cerinţele marilor companii de vis de talie internaţională printre care s-ar vedea ei lucrători şi colaboratori.

Acest site a fost elaborat cu suportul financiar al proiectului Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED) , finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Nu e necesar ca să reflecte neapărat opinia Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).